En presentation av Nordisk Bergteknik

Koncernen Nordisk Bergteknik består av sex bolag i Sverige och Norge och är norra Europas största helhetsaktör inom grundläggning och berghantering.

Vi är specialister på bergborrning, bergsprängning och bergförstärkning. Vi har lång erfarenhet av pålning, spontning och grundförstärkning.

Här kan du ladda hem vår företagspresentation på svenska:

);