Faktureringsinformation för leverantörer

Riktlinjer för fakturering

Organisationsnummer Nordisk Bergteknik AB: 559059-2506

Vi föredrar att fakturorna skickas som e-fakturor. Se adress längre ned.

Betalningsvillkor: 30 dagar.

Fakturan ska märkas med beställarens för- och efternamn.

Fakturaavgifter accepteras inte.

Adress för e-postfaktura

Om fakturan skickas som pdf med e-post:

invoice.5590592506@kollektor.no

Adress för brevfaktura

Om fakturan skickas som vanlig post: 

Nordisk Bergteknik AB

PG 1491

737 84 FAGERSTA

Har du frågor om e-fakturering?

Frågor kring övergång till, eller om e-fakturor besvaras av Pageros contact center:

E-post: info@pagero.com
Telefon:  +46 31 730 88 30 eller +46 31 730 88 80.

);