Finansiell kalender

Kalendarium 2021:

Bokslutskommuniké 2020 – 26 februari 2021

Delårsrapport för första kvartalet 2021 – 25 maj 2021

Årsstämma – 29 juni 2021

Delårsrapport för andra kvartalet 2021 – 20 augusti 2021

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 – 18 november 2021

);