En ledande leverantör inom berghantering

I vårt affärsområde Berghantering har vi samlat specialister inom bland annat borrning, sprängning och bergförstärkning. 

Nordisk Bergtekniks bolag inom berghantering erbjuder professionella arbeten inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor, naturnära miljöer med mera. Verksamheterna är idag baserade i Sverige och Norge men kan arbeta bredare än så.

Inom våra koncernbolag finns erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet.

Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi  erbjuder tjänster både ovan och under jord.

Inom våra bolag arbetas ständigt med utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Norrbottens Bergteknik är moderbolag i Sverige och Vestfold Fjellboring moderbolag i Norge.

Exempel på tjänster:

  • Borrning

  • Sprängning

  • Bergförstärkning

  • Skrotning

  • Betongsprutning

  • Jordförankring

  • Injektering

Våra bolag inom berghantering i Sverige

Norrbottens Bergteknik logotyp

Norrbottens Bergteknik

Har basen i Sverige men utför även uppdrag i Norge. I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning.

Logotyp BFGAB

Bergförstärkningsgruppen

Utför arbeten både under och ovan jord. Har specialistkompetens inom bergförstärkning, betongsprutning, skrotning, injektering, jordförankring, borrning och sprängning.

Logotyp Hyrcon

Hyrcon Bergsprängning

Har basen i jämtländska Hoting och arbetar i mellansverige och inlandet. Har lång och bred erfarenhet av berghantering med fokus på borrning och sprängning.

Bohus Bergsprängning

Baserat i Västra Götaland och erbjuder bergarbeten såsom bergschakt ovan och under jord, skutknackning, bergförstärkning, bergrensning, bergspräckning och vajersågning.

Protek Logotyp

Protek

Utför kärnborrning och kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Kan utföra geologiska undersökningar ned till 2500 meters djup samt i otillgängliga områden.

S Blomquist Entreprenad logotyp

S Blomquist Entreprenad

Erbjuder maskintjänster, transporter och deponi. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

Våra bolag inom berghantering i Norge

Vestfold Fjellboring, logotyp

Vestfold Fjellboring AS

Grundat 1966 och arbetar i både Norge och Sverige med borrning och sprängning. Har erfarenhet av internationella projekt i bland annat Sri Lanka, Tanzania och Benin.

Norsk Fjellsprengning

Norsk Fjellsprengning etablerades redan 2004 och är en av norska Østlandets ledande företag inom borrning och sprängning.

Fjellsprenger AS

Arbetar sedan 2007 med borrning och sprängning åt entreprenörer, stat och kommun. Uppdrag såväl ovan jord som med tunnelarbeten för infrastruktur.

Songdalen fjellsprenging, logotyp

Songdalen Fjellsprenging

Har 25 års erfarenhet av borrning, sågning, sprängning, och förstärkningsarbeten. Songdalen Fjellsprenging arbetar brett och utför allt från små projekt till stora offentliga uppdrag i Norge.

Visinor logotyp

Visinor

Är ledande inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Utför säkringsarbeten som t ex hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längs vägar och byggnader.

Gjerden Fjellsikring logotyp

Gjerden Fjellsikring

En av Norges ledande aktörer inom bergssäkring. Specialister på betongsprutning, tunnelsäkring och alla typer av säkringsarbeten som hängning av nät och bultning som skydd mot stenras.

);