Ledande inom två affärsområden: berghantering och grundläggning

Koncernen Nordisk Bergteknik består av flera ledande bolag i Sverige och Norge. Verksamheten är indelad i två affärsområden: berghantering och grundläggning. Våra affärsområden kompletterar varandra mycket väl och tillsammans strävar vi efter att vara den ledande leverantören av tjänster i Norden inom vår bransch.
Borrning

Borrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och en förutsättning för bra sprängresultat. Med moderna riggar och erfarna borrvagnsförare utför vi arbetet med precision och känsla.

Sprängning

Sprängning

Vi använder en säker och modern sprängteknik och våra sprängare är välutbildade. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som även tar hand om miljön.

Bergförstärkning

Bergförstärkning

Berghantering är mer än borrning och sprängning. Vi tar hand om hela processen från planering till losshållning och förstärkning. Vi utgår från kundens behov och bergets förutsättningar.

Pålning

Pålning

Efter miljontals genomförda pålningsmeter kan vi vår sak. Vi ligger i framkant inom flera pålningstekniker. Oavsett var du etablerar dig ser vi till att din mark blir en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på.

Spontning

Spontning

Med vår kunskap inom flera sorters spontning ser vi till att du får både stöd och markstabilitet vid schaktningen för olika byggnadskonstruktioner. Vi erbjuder både installation samt uthyrning av spont.

Grundförstärkning

Grundförstärkning

Vi kan bevara och förbättra din befintliga fastighet, industri eller bro. Vi utför grundförstärkningar även i svåra och trånga utrymmen. Vi kan ge dig den bästa lösningen för att stoppa kostsamma sättningar i tid.

Vi står alltid till tjänst. Välkommen att kontakta oss!

);