Styrelsen

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Nordisk Bergtekniks styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden intill slutet av den årsstämma som ska hållas 2022.

Nordisk Bergtekniks styrelse har sitt säte i Göteborg. Nordisk Bergtekniks styrelse nås via Bolagets adress Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.

I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till större aktieägare
Mats O. Paulsson Styrelseordförande 2017 Ja Ja
Marie Osberg Ledamot 2021 Ja Ja
Göran Näsholm Ledamot 2021 Ja Nej
Victor Örn Ledamot 2016 Ja Nej
Ljot Strömseng Ledamot 2020 Ja Ja
Styrelsens arbete

Så här arbetar vår styrelse

Ersättning

Så ser ersättningen till styrelsen ut.

Utskott

Så arbetar styrelsens två utskott.

Styrelsens sammansättning

Nedan finns ytterligare information om styrelseledamöternas ålder, befattning, utbildning, annan relevant erfarenhet, pågående uppdrag, avslutade bolagsengagemang under de senaste fem åren och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Bolaget.

Mats O Paulsson

Mats O. Paulsson

Styrelsens ordförande

Född 1958. Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Övrig erfarenhet:

Andra pågående uppdrag:

Styrelseordförande och interim verkställande direktör i Caverion OY, styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Spelmanshejdan AB, Homtre Holding AB, JPS Guldsmed & Design AB, Nordic Waterproofing Group AB, Nordic Waterproofing Holding AB, Nääs Konsult och Förvaltning AB, Svevia AB (publ), styrelseledamot i Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk, BE Group AB (publ), Fastighetsaktiebolaget Malmö Blomman 13, Holding Jönköping Tigern 9 AB, Holding Kvillgatans Bostäder AB och Kaabs Fastighets AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:

Styrelseordförande i Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, AXEDA Entreprenad AB, CD Entreprenad AB, DV Partner AB, Eleda Acquisition AB, Eleda Holding AB, Ericson i Lima AB, Fastighetsbolaget Storgatan 9 AB, Hjortkvarn Timber AB, KEWAB AB, KEWAB, Kenneth Wahlström Aktiebolag, Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag, Mark & Energibyggarna Infra AB, Modulbetong i Lund AB, Norrbottens Bergteknik Aktiebolag, Palms Sprängtjänst Aktiebolag, Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB, Slam- & Brunnrensning i Karlstad Aktiebolag, Systems Tracked AB, Torpheimergruppen AB, Trigo Mätteknik AB, Västkustens Anläggnings AB, styrelseledamot i Acando AB, BTH Bygg Aktiebolag, GDL AB, Kanonaden Entreprenad AB, Kvillgatans bostäder AB, Malmö Affärsutveckling AB och Qevirp Holding AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 281 330 B-aktier 

Göran Näsholm

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.

Övrig erfarenhet:

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Alligo Holding AB, Lefva Fastigheter AB, LW Sverige AB, Malef Holding Aktiebolag, Waste Reform Sweden AB, styrelseledamot i Funpro Förvaltnings AB, Momentum Group AB, Pegroco Invest AB och Profun Förvaltnings AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Fresks Group AB, Fresks Holding AB, styrelseledamot i Ahlsell Operations AB (publ), AXXA AB (publ), Clas Ohlson Aktiebolag och Martin & Servera Aktiebolag.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 1 135 216 B-aktier.  

Marie Osberg

Marie Osberg

Styrelseledamot

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.

Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Rädda Barnen lokalt och distrikt för Göteborg (volontäruppdrag), styrelseledamot i Collector AB, Collector Bank AB, styrelsesuppleant i Osberg Financial Advisory AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i BRPH General Partner AB och BRPH Top Holding AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 11 000 B-aktier.  

Ljot Strömseng

Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).

Övrig erfarenhet: Verkställande direktör i Norconsult AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Svenskt Klimatneutralt Boende, Arkitekthuset Monarken AB, Bothnia VVS Ingenjörer AB, Norconsult Fältgeoteknik AB, styrelseledamot i L.Jot Invest AB, Norconsult Astando Aktiebolag och Technogarden AB samt styrelseledamot i branschorganisationen Innovationsföretagen.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Glantz Arkitektstudio Aktiebolag, Johnels och Moberg Arkitekter Aktiebolag, styrelseledamot i Bitcon AB, GF VA-Analys AB och Miljökemigruppen i Sverige AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 20 000 B-aktier.  

Victor Örn

Victor Örn

Styrelseledamot

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övrig erfarenhet: CEO, Pegroco Invest AB sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Visa Invest AB, styrelseledamot i AB Flexen Intressenter, Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, Bergteknik Norr Holding AB, Ideella föreningen Hammars Bryggförening med firma Hammars Bryggförening, Norrbottens Bergteknik Aktiebolag, Pegroco Transportation Holding AB, Pegroco Venture AB, styrelsesuppleant i Dormire Scandinavia AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Pegroco Holding AB, styrelseledamot i Accrelium AB, Nordic MRO AB, PWL Invest AB, styrelsesuppleant i Areo Holding Göteborg Aktiebolag, Clean Invest Scandinavia AB, Fastighet Ä2V AB, FinWire AB, Infraservice Group Scandinavian AB, Mechanum Sverige AB, Nordic Lift AB, Näsets Badförening u.p.a., Pegroco Invest AB och RC Hisservice AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 63 400 B-aktier.