Revisor

Revisorn granskar årsredovisningen och Hålbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av en av delårsrapporterna.

Enligt Nordisk Bergtekniks bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 29 juni 2021 omvaldes för tiden intill nästa årsstämma KPMG AB som revisionsbolag för bolaget. KPMG AB har varit bolagets revisor sedan den 29 juni 2020.

Huvudansvarig revisor hos KPMG AB är Daniel Haglund, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

KPMG ABs adress är Box 382, 101 27 Stockholm.

Under 2020 har vi som organisation både breddat oss i värdekedjan och växt geografiskt

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.