Pressreleaser

Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 4 december, 2019

Läs mer

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Ej regulatorisk pressrelease

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5). · Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9). Januari – september 2019…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Ej regulatorisk pressrelease

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Ej regulatorisk pressrelease

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till 7,0 (0,8) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,3 (9,7) Första halvåret 2019, januari - juni (jämfört med…

Läs mer

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Läs mer

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr.

Läs mer