Pressreleaser

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Läs mer

Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

Regulatorisk pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. Inom ramen för detta…

Läs mer

Visinor AS är nu del av koncernen Nordisk Bergteknik

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-10-16 Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge.

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari - juni 2020

Regulatorisk pressrelease

Väsentliga händelser under rapportperioden Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den 29 maj 2020.  Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i…

Läs mer

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-08-24 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-06-30 16:30   I pressreleasen för Kommuniké från årsstämma som släpptes 2020-06-29 kl 22:00 var siffran för uppdelning av bolagets aktier (split) felaktig. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt. Informationen som lämnades utgjorde inte någon insiderinformation varför MAR-etiketten var felaktig. Rättelse: Uppdelning av bolagets aktier (split) delas upp 100:1 innebärande att bolagets…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Läs mer

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 4 juni, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) gällande vissa förändringar av villkoren för Obligationerna har avslutats framgångsrikt.…

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020

Regulatorisk pressrelease

Finansiellt resultat  Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):Januari – mars 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 212,6 (174,4). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 25,3 (21,3). · Rörelseresultat uppgick till 5,3 (6,8). Ökningarna för kvartalet jämfört med föregående år inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv…

Läs mer

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

Regulatorisk pressrelease

 Pressmeddelande den 29 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr har noterats på Nasdaq Stockholm Bond Market.  

Läs mer