Pressreleaser

Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter samtidigt sin expansiva tillväxtstrategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och…

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 24 februari, 2021 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission.

Läs mer

Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

Regulatorisk pressrelease

Vid en extra bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB valdes Marie Osberg och Göran Näsholm till nya styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Mats O Paulsson, tillika ordförande, samt ledamöterna Ljot Strömseng, Victor Örn, Marie Osberg och Görna Näsholm.

Läs mer

Nordisk Bergteknik avser stärka positionen i Västra Götaland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB (publ) genomför en riktad nyemission

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 5 januari, 2021

Läs mer

Nordisk Bergteknik har förvärvat Prospekteringsteknik i Norrland AB

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-12-18 Nordisk Bergteknik har idag förvärvat markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Läs mer

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 02 december 2020 Koncernen Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport januari – september 2020

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 30 november, 2020

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift (Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 000 000 kr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationsvillkoren” respektive ”Obligationen”). I enlighet med begäran om eftergift har Nordisk…

Läs mer