Pressreleaser

Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och…

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 24 februari, 2021 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission.

Läs mer

Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

Regulatorisk pressrelease

Vid en extra bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB valdes Marie Osberg och Göran Näsholm till nya styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Mats O Paulsson, tillika ordförande, samt ledamöterna Ljot Strömseng, Victor Örn, Marie Osberg och Görna Näsholm.

Läs mer

Nordisk Bergteknik avser stärka positionen i Västra Götaland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB (publ) genomför en riktad nyemission

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 5 januari, 2021

Läs mer

Nordisk Bergteknik har förvärvat Prospekteringsteknik i Norrland AB

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-12-18 Nordisk Bergteknik har idag förvärvat markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Läs mer

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 02 december 2020 Koncernen Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport januari – september 2020

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 30 november, 2020

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift (Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 000 000 kr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationsvillkoren” respektive ”Obligationen”). I enlighet med begäran om eftergift har Nordisk…

Läs mer

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Läs mer