Pressreleaser

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Regulatorisk pressrelease

Januari – mars 2022 · Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. · Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1) %. · Periodens resultat uppgick till 10 (3) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdag den 8 juni 2022 kl. 08.30 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik annonserade under det första kvartalet att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i IGN. Förvärvet var villkorat av ett…

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2021

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning…

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför sitt största förvärv hittills – expanderar i Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”), ett dotterbolag till Connecting Capital, med de operativa dotterbolagen Rovalin och Soil Mixing Group. IGN, som omsätter omkring 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet, erbjuder tjänster främst inom grundläggning och markförstärkning. Genom förvärvet expanderar Nordisk Bergteknik i Stockholmsregionen,…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under februari till följd av nyemission av 879 507 B-aktier som var en del av köpeskillingarna vid förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad AB och Bröderna Anderssons Grus AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman…

Läs mer

Delårsrapport Q4: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Regulatorisk pressrelease

Oktober – december 2021 · Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %. · Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4) %. · Periodens resultat uppgick till 9 (1) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30 medarbetare. Bolaget är en entreprenadverksamhet specialiserad inom bergkrossning och bergmaterial. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 januari 2022.…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under december till följd av den nyemission av 825 982 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av BGS Svensson AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bröderna Anderssons Grus med bas i Västerbotten

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bröderna Anderssons Grus, en entreprenadverksamhet inom bergkrossning samt materialleveranser med säte i Burträsk, Västerbotten. Genom förvärvet breddar Nordisk Bergteknik sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i övre Norrland.

Läs mer