Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2020

Nordisk Bergteknik årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, (https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/, och i bifogad fil.

En tryckt version av årsredovisningen för 2020 kan beställas via mail, johan.lundqvist@bergteknik.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.


Informationen är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-01 22:45 CET.

Nordisk Bergteknik - Årsredovisning 2020.pdf (PDF)