Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Pressmeddelande den 27 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr.

Nordisk Bergteknik har ansökt om och den 27 maj 2020 blivit godkända som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholm och har för avsikt att ansöka om notering av bolagets företagsobligationer, med beräknad första handelsdag fredag den 29 maj 2020.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

Obligationerna kommer i samband med att de godkänns för handel på Nasdaq Stockholm att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen har föregåtts av kommunikation med Nasdaq.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik i samband med noteringsansökan.

Release (PDF)