Nordisk Bergteknik avser stärka positionen i Västra Götaland

Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom infrastruktur.

S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, grundades 2004 och omsätter omkring 75 miljoner kronor år årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

– Nordisk Bergteknik avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva S Blomquist Entreprenad. Det är ett väl ansett bolag med en kompetent ledning med högt kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och medför synergier, inte minst på maskinsidan. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad för 27 Mkr, på skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs huvudsakligen genom likvida samtidigt som säljaren återinvesteringar en betydande del i form av aktier i Nordisk Bergteknik, och blir därmed en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Tillträde är planerat att ske under det andra kvartalet 2021.


Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-05 11:30 CET.

Release (PDF)