Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

Pressmeddelande den 10 december, 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq First North.

De säkerställda obligationerna emitterades till en överkurs om 100,125%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 600 baspunkter.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till generella verksamhetsändamål inklusive fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi.

”Vi är återigen väldigt nöjda över det stora intresset i vår obligation och att vi nu har skapat oss ytterligare finansiell beredskap för kommande intressanta och värdeskapande förvärv i enlighet med vår strategi”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen. Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik och Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Swedbank.

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr (PDF)