Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Pressmeddelande den 4 juni, 2020

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) gällande vissa förändringar av villkoren för Obligationerna har avslutats framgångsrikt.

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i enlighet med det skriftliga förfarandet.

CSD Record Date (enligt definition i det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure)) för utbetalning av samtyckesavgift (Eng. Consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet infaller den 5 juni 2020.

Villkoren för ikraftträdande av obligationsinnehavarnas medgivande att verkställa begäran samt utbetalning av samtyckesavgiften (Eng. Consent fee) specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med det skriftliga förfarandet. Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.
 

Release (PDF)