Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

Vid en extra bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB valdes Marie Osberg och Göran Näsholm till nya styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Mats O Paulsson, tillika ordförande, samt ledamöterna Ljot Strömseng, Victor Örn, Marie Osberg och Görna Näsholm.

Marie Osberg, född 1960, är styrelseledamot i Collector Bank AB samt ordförande i Rädda Barnen Göteborg. Göran Näsholm, född 1959, är styrelseledamot i Clas Ohlson AB samt Martin & Servera AB, samt ordförande Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB och LW Sverige AB.  

I samband med den extra bolagsstämman lämnade Peter Sandberg och Magnus Örtorp sina styrelseuppdrag.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 7121

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Release (PDF)