Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Grundia, som omsätter cirka 120 Mkr på årsbasis, är specialister inom två områden – diverse grundläggningsarbeten på entreprenad samt grundförstärkning av befintliga fastigheter. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Grundia arbetar över hela Sverige och med utgångspunkt i Västra Götaland. I samarbete med olika partners tillhandahåller bolaget även tjänster för schakt- och dräneringsarbeten, injekteringar och bergförstärkningar.

S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, omsätter omkring 75 Mkr kronor på årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

– Nordisk Bergteknik har tagit och avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över de två förvärven. Förutom att förvärven kompletterar vårt erbjudande och medför betydande synergier, stärker vi dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Release (PDF)