Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet

Finansiellt resultat

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 334,3 (211,4) MSEK
  • Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 37,1 (27,9) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 (-2,7) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 10,5 (5,3) MSEK
  • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 7,0 (7,9) MSEK

”Vi fortsätter att expandera och flytta fram våra marknadspositioner både på den svenska och norska marknaden. Omsättningen ökade med 58 procent under första kvartalet, varav den organiska tillväxten svarade för 24 procentenheter. Nya tilläggsförvärv har genomförts under året och vi har allt fler goda exempel på samarbete och synergier mellan våra bolag inom koncernen. Sammanfattningsvis har koncernen inlett året väl och vi ser fram emot vår fortsatta tillväxtresa, och att ytterligare stärka vår position som en ledande strategisk partner i våra nischer inom anläggnings- och byggindustrin”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

 

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 17:30 CET.

Nordisk Bergteknik Q1 2021 (PDF)