Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2019

Nordisk Bergtekniks årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbsida, www.nordiskbergteknik.se. 

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av maj och kommer kunna beställas från Nordisk Bergtekniks hemsida. 

Årsredovisning 2019 (PDF)