Nordisk Bergteknik förvärvar Bröderna Anderssons Grus med bas i Västerbotten

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bröderna Anderssons Grus, en entreprenadverksamhet inom bergkrossning samt materialleveranser med säte i Burträsk, Västerbotten. Genom förvärvet breddar Nordisk Bergteknik sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i övre Norrland.

Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter idag i storleksordningen 90 MSEK på årsbasis med en rörelsemarginal i nivå med Nordisk Bergtekniks långsiktiga finansiella mål. Bolaget har drygt 30 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom bergkrossning samt materialleveranser. Verksamheten utgår från den administrativa och logistiska basen i Burträsk men man åtar sig uppdrag i hela övre Norrland.

– Förvärvet av Bröderna Anderssons Grus ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om att ha en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen. Bolaget har en stark ställning i sin region och besitter en gedigen projekterfarenhet. Dessutom har de en kompetent ledning och kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet innebär en komplettering av vårt erbjudande och kommer att bidra till att ytterligare stärka vår roll som en viktig aktör i samband med de stora satsningarna som görs inom infrastruktur och industri i norra Sverige. Med anledning av inte minst den gröna omställningen är det självklart väldigt positivt att vår geografiska närvaro stärks i hela Norrland då det är en region som väntas växa mycket under de kommande åren, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår till 60 MSEK och förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,10 kronor i vinst per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2021 klockan 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Release (PDF)