Nordisk Bergteknik senarelägger publicering av årsredovisning

Pressmeddelande den 16 april 2020

 

Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisning 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 april 2020 istället för den 17 april 2020 som tidigare meddelats.  

Release (PDF)