Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Protek är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Bolaget har en bred maskinpark och kan bland annat utföra geologiska undersökningar på upp till 2500 meters djup samt tillhandahålla riggar som kan transporteras med helikopterlyft till särskilt otillgängliga områden.

Företaget är med sina 20 år i branschen och över 80 anställda väletablerade på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Skellefteå i Västerbotten och verksamheten omsätter ca 140 miljoner kronor.

– Vi ser mycket fram emot möjligheten att kunna förvärva Protek. Det är ett bolag med lång erfarenhet och gott renommé i branschen. Protek blir en del av vår företagsgrupp Nordisk Bergteknik, något som stärker vårt totala erbjudande till marknaden och kvalificerade kunder i Norden, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– Det är en fantastisk möjlighet att få ingå i en grupp med kompletterande kärnkompetenser, kunder och verksamhet. Med våra tjänster och genom Nordisk Bergteknik får vi tillgång till fler resurser, bred kompetens och erfarenhet från närliggande tjänster. Jag ser fram emot vårt nya samarbete och de möjligheter som öppnas, säger Freddy Flodman, VD för Protek.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva 100% av aktierna i Protek för 57,5 MSEK varvid dagens ägare blir en betydande och långsiktig ägare i vårt gemensamma bolag Nordisk Bergteknik. Protek kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik och transaktionen bedöms förstärka både koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Affären planeras att slutföras före årets slut.


Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 10:30 CET.

Release (PDF)