Nordisk Bergteknik årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats,(https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/, och i bifogad fil.

Årsredovisning 2020 (PDF)

En tryckt version av årsredovisningen för 2020 kan beställas via mail, johan.lundqvist@bergteknik.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 22.45.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.