Epirocs nyhetssite och magasin Bitz har uppmärksammat Nordisk Bergteknik i det unika projektet i Frövi för ett tio hektar stort växthus som bland annat drivs av spillvärme.

Projektet handlar om att med hjälp av spillvärme från Billerud Korsnäs kommer snart ett tio hektar stort växthus för tomatodling och Sveriges första odling av jätteräkor att bli verklighet. 

Med bakom kulisserna är Nordisk Bergteknik och dotterbolaget Norrbottens Bergteknik.