Obligasjonslån

Nordisk Bergteknik AB har utstedt sikkerhetsstilte obligasjoner på 300 og 100 millioner svenske kroner innenfor selskapets eksisterende obligasjonsramme på 600 millioner SEK (ISIN: SE0012729234). Obligasjonene forfaller i juni 2023.

Totalt utestående volum etter siste utgave (desember 2019) utgjør 400 millioner svenske kroner. Obligasjonslånet er tidligere notert på Nasdaq First North og Nordisk Bergteknik kommer til å søke om at de nyutstedte obligasjonene også skal tas opp til handel på Nasdaq First North.

De siste sikkerhetsstilte obligasjoner ble utstedt til en premie på 100,125%. Obligasjonene har en variabel kupongrente på STIBOR 3m + 600 basispunkter.

Likviditeten fra obligasjonslånet vil bli brukt til generelle forretningsformål, og fortsatt tilleggskjøp i samsvar med selskapets strategi.

Mer informasjon:

Obligasjonsvilkår: Fullstendige obligasjonsvilkår (PDF, in english).

);