Obligasjonslån

Nordisk Bergteknik har notert sine obligasjoner med fortrinnsrett på 400 millioner svenske kroner på Nasdaq Stockholm Bond Market.

Den første handelsdagen var fredag ​​29. mai 2020. Obligasjonene løper med en flytende rente på STIBOR 3m + 600 basispunkter og har en endelig løpetid i juni 2023.

I forbindelse med opptak til handel med Nordisk Bergtekniks selskapsobligasjoner på Nasdaq Stockholm, er obligasjonene avnotert fra Nasdaq First North Bond Market. Avnotering og flytting til Nasdaq Stockholm skjedde i samsvar med vilkårene for obligasjonene og i dialog med Nasdaq.

Setterwalls Advokatbyrå har vært juridisk rådgiver for Nordisk Bergteknik i forbindelse med noteringssøknaden.

 

Link til Obligasjonsbetingelser (PDF-fil)

Obligasjonsbetingelser Nordisk Bergteknik AB

Link til Prospekt (PDF-fil)

Prospekt Nordisk Bergteknik AB (publ) – #40504424 v1

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Andreas Christoffersson, administrerende direktør, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tlf: + 46 (0)70-621 1928
Johan Lundqvist, finansdirektør, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tlf: + 46 (0)76-392 7121

);