En ledende leverandør innen bergarbeider

I vårt forretningsområde fjellhåndtering har vi samlet spesialister innen områder som boring, sprengning og fjellsikring.

Nordisk Bergtekniks selskap innen fjellhåndtering tilbyr profesjonelt arbeid innen infrastruktur, byggeprosjekter, vindkraftparker, gruver, naturlige omgivelser og mer. Virksomheten er for tiden basert i Sverige og Norge, men kan ta oppdrag utover dette.

Våre konsernselskaper har erfaring som strekker seg tilbake til 1960-tallet. Grunnlaget er kunnskap, kompetanse og sikkerhet med en konstant søken etter å utføre oppdragene til meget høy kvalitet og sikkerhet.

Vi er vant til alle slags miljøer og jobber både med mindre oppdrag og store prosjekter. Vi tilbyr tjenester både over og under jorden.

Våre selskaper jobber kontinuerlig med utstyr, verktøy, maskiner og kjøretøy. Vi streber etter å ha en godt vedlikeholdt og moderne flåte for å holde arbeidsmiljøet og driftssikkerheten på topp.

Norrbottens Bergteknik er morselskapet i Sverige og Vestfold Fjellborings morselskap i Norge.

.

Norrbottens Bergteknik er morselskapet i Sverige og Vestfold Fjellborings morselskap i Norge.

Eksempler på tjenester:

  • Boring
  • Sprenging
  • Fjellsikring
  • Knusing
  • Betongsprøyting
  • Jordforankring
  • Injektering

Våre selskaper innen fjellhåndtering i Norge

Vestfold Fjellboring, logotyp

Vestfold Fjellboring AS

Grunnlagt i 1966 og arbeider både i Norge og Sverige med boring og sprengning. Har erfaring i flere internasjonale prosjekt i blandt annet Sri Lanka, Tanzania og Benin.

Norsk Fjellsprengning

Norsk Fjellsprengning AS ble etablert i 2004 og er ledende innen boring og sprengning i Øst Norge.

Fjellsprenger AS

Siden 2007 har de arbeidet med boring og sprengning for entreprenører, stat og kommune. Oppdrag såvel over jord som med tunnelarbeid for infrastruktur.

Songdalen fjellsprenging, logotyp

Songdalen Fjellsprenging

Har 25 års erfaring innen boring, saging, sprengning og fjellsikring.
Songdalen Fjellsprenging utfører allt fra mindre prosjekt til store offentlige oppdrag i Norge.

Visinor Logotyp

Visinor

Utfør fjellsikring og betongrehabilitering av broer, kaier og bygninger. Har spisskompetanse innen sikkerhetsarbeid som hengende nett, bolting og beskyttelse mot steinfall langs veier og bygninger.

Gjerden Fjellsikring logotyp

Gjerden Fjellsikring

Ledende innen fjellsikring. Et maskinentreprenørfirma med nesten 40 års erfaring. Utfør fjellsikring og har spisskompetanse innen hengende nett, bolting og beskyttelse mot steinfall.

Våre selskaper innen fjellhåndtering i Sverige

Norrbottens Bergteknik logotyp

Norrbottens Bergteknik

Med base i Sverige, men utfører også oppdrag i Norge. I flere tiår har vi utført bergarbeider som boring, sprengning, wiresaging og fjellsikring.

Logotyp BFGAB

Bergförstärkningsgruppen

Utfører arbeid både under jorden og over bakken. Har spesialistkompetanse innen bergforsterkning, betongsprøyting, knusing, jordforankring, boring og sprengning.

Logotype Bohus Bergsprängning

Bohus Bergsprängning

Har sin base i Vest-Sverige. Tilbyr tjenester som sjafter over og under jord, sprenging, sprekning, fjellsikring, knusing og wiresaging.

Logotyp Hyrcon

Hyrcon Bergsprängning

Har base i byen Hoting i fylket Jämtland og jobber i Midt-Sverige og innlandet. Har lang erfaring innen fjellhåndtering med fokus på boring og sprengning.

Protek Logotyp

Protek

Ledende innen kvalifiserte geotekniske undersøkelser for kunder i letebransjen over og under jord. Kan utføre geologiske undersøkelser ned til 2500 meters dyp og i utilgjengelige områder.

S Blomquist Entreprenad logotyp

S Blomquist Entreprenad

Tilbyr maskintjenester, transport og deponi. Med nesten 20 år i bransjen er selskapet godt etablert i det lokale markedet som en ettertraktet partner i store infrastrukturprosjekter.

);