Finansiell kalender

Aktivitetskalender:

Årsrapport 2020 – 26. februar 2021

Delårsrapport for første kvartal 2021 – 25. mai 2021

Årlig generalforsamling – 29. juni 2021

Delårsrapport for andre kvartal 2021 – 20. august 2021

Delårsrapport for tredje kvartal 2021 – 18. november 2021

);