Administrasjon

Andreas Christoffersson

Konsernsjef og administrerende direktør i Sverige

Administrerende direktør siden 2010.

Mer enn 23 års bransjeerfaring.

Johan Lundqvist

Finansdirektør og forretningsutvikler

Finansdirektør siden 2017.

Mer enn 30 års erfaring fra ulike økonomisjefroller.

Oddbjørn Røed

Konsernsjef i Norge og forretningsområdesjef for fjellsprengning.

Norsk konsernsjef siden 2017.

Administrerende direktør i Vestfold siden 2006.

Mer enn 24 års bransjeerfaring.

);