Ledende innen to forretningsområder: fundamentering og bergarbeider

Koncernen Nordisk Bergteknik består av flera ledande bolag i Sverige och Norge. Verksamheten är indelad i två affärsområden: berghantering och grundläggning. Våra affärsområden kompletterar varandra mycket väl och tillsammans strävar vi efter att vara den ledande leverantören av tjänster i Norden inom vår bransch.
Borrning

Boring

Boring er en stor del av vårt arbeid og en forutsetning for gode sprengningsresultater. Med moderne rigger og erfarne borevognførere utfører vi arbeidet med presisjon og følelse.

Sprängning

Sprenging

Vi bruker en sikker og moderne sprengningsteknikk og våre ansatte er godt trent. Vi strever kontinuerlig med å jobbe på en trygg og forebyggende måte som også ivaretar miljøet.

Bergförstärkning

Fjellsikring

Fjellhåndtering er mer enn boring og sprengning. Vi håndterer hele prosessen fra planlegging til fjellforsterkning. Vi hensyntar kundens behov og fjellforholdene.

Pålning

Peling

Etter millioner av gjennomførte pelingsmeter har vi bred erfaring og stor kompetanse også innen dette området. Vi tar i bruk flere pelingsteknikker. Uansett hvor du etablerer deg, sørger vi for at grunnen ditt blir et stabilt og sikkert fundament å bygge videre på.

Spontning

Spunting

Med vår kunnskap om flere typer spunting, sikrer vi at du får både støtte og bakkestabilitet under utgravningen for forskjellige bygningskonstruksjoner. Vi tilbyr både installasjon og utleie av spunt.

Grundförstärkning

Grunnforsterkning

Vi kan bevare og forbedre din eksisterende eiendom, industri eller bro. Vi utfører også grunnforsterkninger i vanskelige og trange rom. Vi kan gi deg den beste løsningen for å stoppe kostbare innsynkninger i tide.

Vi er alltid til tjeneste. Velkommen til å kontakte oss!

);