Kalender

Finansiell kalender 2022-2023

Aktivitet Datum
Delårsrapport jan-dec 2022 16 februari 2023
Årsredovisning räkenskapsåret 2022 Vecka 13 2023
Delårsrapport jan-mar 2023 4 maj 2023
Årsstämma 25 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2023 17 augusti 2023
Delårsrapport jan-sep 2023 2 november 2023