Kalender

Finansiell kalender 2022-2023

Aktivitet Datum
Årsstämma 25 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2023 17 augusti 2023
Delårsrapport jan-sep 2023 2 november 2023