Kalender

Finansiell kalender 2022

Aktivitet Datum
Delårsrapport för första kvartalet 2022 10 maj 2022
Årsstämma 2022 8 juni 2022
Delårsrapport för andra kvartalet 2022 18 augusti 2022
Delårsrapport för tredje kvartalet 2022 16 november 2022