Har basen i jämtländska Hoting och arbetar i mellansverige och inlandet. Har lång och bred erfarenhet av berghantering med fokus på borrning och sprängning.