Läs artikel om Nordisk Bergteknik i GP:

Pressbild ur GP. Andreas Christoffersson samt grundläggare

För att lyckas med omställningen till ett grönare samhälle krävs bland annat en ny infrastruktur som bidrar till en mer klimatsmart vardag. Ett exempel på en sådant initiativ är …