Finansiella nyckeltal

Nyckeltalen gäller koncernen.

För definition av alternativa nyckeltal, se sidan ”Definitioner av alternativa nyckeltal

För avstämningstabeller för alternativa nyckeltal, se längst ned på denna sida.

Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Jan-dec 2020
Nettoomsättning MSEK 490,5 217,0 824,8 428,4 1007,5
Organisk tillväxt % 50% -5% 37% -3% 16%
EBITDA, MSEK 71,9 35,1 112,5 60,3 135,3
EBITDA-marginal % 14,7% 16,2% 13,6% 14,1% 13,4%
Justerad EBITDA, MSEK 82,3 40,9 119,4 66,8 144,9
Justerad EBITDA-marginal % 16,8% 18,8% 14,5% 15,6% 14,4%
EBIT, MSEK 36,2 12,2 46,7 17,4 45,3
EBIT-marginal % 7,4% 5,6% 5,7% 4,1% 4,5%
Justerad EBIT, MSEK 46,6 18,0 53,6 24,0 54,9
Justerad EBIT-marginal % 9,5% 8,3% 6,5% 5,6% 5,4%
Jämförelsestörande poster MSEK 10,4 5,8 6,9 6,5 9,6
Periodens resultat, MSEK 19,6 5,2 22,2 -8,7 1,9
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,67 0,26 0,90 -0,49 0,12
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 15,9 25,6 48,3 36,2 54,8
Soliditet % 23,9% 16,5% 23,9% 16,5 % 21,7 %
Nettoskuld, MSEK 818,7 539,9 818,7 539,9 663,2
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM - - 4,1 4,7 4,6

Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal