Finansiella nyckeltal

Nyckeltalen gäller koncernen.

För definition av alternativa nyckeltal, se sidan ”Definitioner av alternativa nyckeltal

För avstämningstabeller för alternativa nyckeltal, se längst ned på denna sida.

Jan-mar 2022 Jan-mar 2021 Jan-dec 2021 RTM
Nettoomsättning MSEK 631,9 334,3 1917,6 2215,2
Organisk tillväxt % 29% 19% 25% -
EBITDA, MSEK 72,1 40,6 264,8 296,4
EBITDA-marginal % 11,4% 12,1% 13,8% 13,4%
Justerad EBITDA, MSEK 73,6 37,1 280,6 317
Justerad EBITDA-marginal % 11,6% 11,1% 14,6% 14,3%
EBIT, MSEK 20,5 10,4 118,4 128,5
EBIT-marginal % 3,2% 3,1% 6,2% 5,8%
Justerad EBIT, MSEK 21,9 7,0 134,1 149,1
Justerad EBIT-marginal % 3,5% 2,1% 7,0% 6,7%
Jämförelsestörande poster MSEK 1,4 -3,4 15,7 20,6
Periodens resultat, MSEK 10,2 2,6 44,8 52,4
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,19 0,24 1,28 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 11,8 32,4 122,7 -
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 13,2 37,5 160,2 -
Soliditet % 38,2% 23,6% 42,3% -
Nettoskuld, MSEK 784,6 637,5 425,8 -
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 2,5 4,1 1,5 -

Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal