Finansiella nyckeltal

Nyckeltalen gäller koncernen.

För definition av alternativa nyckeltal, se sidan “Definitioner av alternativa nyckeltal

För avstämningstabeller för alternativa nyckeltal, se längst ned på denna sida.

Jul-sep 2022 Jul-sep 2021 Jan-sep 2022 Jan-sep 2021 Jan-dec 2021 RTM
Nettoomsättning MSEK 885,4 505,8 2 428,8 1 330,6 1 917,6 3015,7
Organisk tillväxt % 29% 19% 29% 27% 25% -
EBITDA, MSEK 131,0 71,6 339,1 184,1 264,8 419,8
EBITDA-marginal % 14,8% 14,1% 14,0% 13,8% 13,8% 13,9%
Justerad EBITDA, MSEK 133,8 74,9 344,6 194,3 280,6 430,9
Justerad EBITDA-marginal % 15,1% 14,8% 14,2% 14,6% 14,6% 14,3%
EBIT, MSEK 66,4 31,9 160,1 78,6 118,4 199,9
EBIT-marginal % 7,5% 6,3% 6,6% 5,9% 6,2% 6,6%
Justerad EBIT, MSEK 69,2 35,2 165,7 88,8 134,1 211,0
Justerad EBIT-marginal % 7,8% 7,0% 6,8% 6,7% 7,0% 7,0%
Jämförelsestörande poster MSEK 2,8 3,3 5,6 10,3 15,7 11,0
Periodens resultat, MSEK 40,7 14,1 95,0 36,2 44,8 103,6
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,74 0,42 1,70 1,31 1,28 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 69,2 28,2 72,1 76,5 122,7 -
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 72,0 31,5 77,7 95,3 160,2 -
Soliditet % 34,6% 24,1% 34,6% 24,1% 42,3% -
Nettoskuld, MSEK 1 338,7 840,2 1 338,7 840,2 425,8 -
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM - - 3,1 3,7 1,5 -

Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal