Regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Regulatorisk pressrelease

Väsentliga händelser under kvartalet I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen.  I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner kronor.   Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartalperiodens utgång.   Finansiellt resultat Koncernens omsättning…

Läs mer

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 10 december, 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer…

Läs mer

Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 4 december, 2019

Läs mer