Rapporter

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Rapporter

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5). · Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9). Januari – september 2019…

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

Rapporter

Andra kvartalet 2019, april - juni (jämfört med april - juni 2018) i MSEK · Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1) · Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)  · Periodens resultat före skatt uppgick till 7,0 (0,8) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,3 (9,7) Första halvåret 2019, januari - juni (jämfört med…

Läs mer