Bolagsstämma 2021

Här kan du ta del av dokument för Nordisk Bergtekniks bolagsstämma 2021.

Stämmodokument

Kallelsedokumentation

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdag den 29 juni 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.