Vi fortsätter att utveckla koncernen och strävar att bli en strategisk partner inom våra nischer inom anläggnings och byggbranschen.

Bolag som skapar värde

I vårt affärsområde Berghantering har vi samlat specialister inom bland annat borrning, losshållning och bergförstärkning. Nordisk Bergtekniks bolag inom berghantering erbjuder professionella arbeten inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor, naturnära miljöer med mera. Verksamheterna är idag baserade i Sverige och Norge men kan arbeta bredare än så.

Våra företag i Sverige inom berghantering

Norrbottens Bergteknik logotyp

Norrbottens Bergteknik

Har basen i Sverige men utför även uppdrag i Norge. I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning.

Bohus Berg logo

Bohus Bergsprängning

Baserat i Västra Götaland och erbjuder bergarbeten såsom bergschakt ovan och under jord, skutknackning, bergförstärkning, bergrensning, bergspräckning och vajersågning.

Bröderna Anderssons Grus - logotyp

Br. Anderssons Grus

En av övre Norrlands ledande aktörer inom krossning och leverans av grus. Utför även en rad andra tjänster inom gruv- och återvinningsbranschen.

Hyrcon Bergsprängning

Har basen i jämtländska Hoting och arbetar i mellansverige och inlandet. Har lång och bred erfarenhet av berghantering med fokus på borrning och losshållning.

Protek

Utför kärnborrning och kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Kan utföra geologiska undersökningar ned till 2500 meters djup samt i otillgängliga områden.

S Blomquist Entreprenad

Erbjuder maskintjänster, transporter och deponi. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

Torbjörn Sundh Entreprenad

Väletablerat entreprenadföretag med basen i Umeå. Erbjuder tjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader, maskintjänster samt drift och underhåll av transportnätet.

TSB Borrentreprenad

Erbjuder olika tjänster inom entreprenadborrning, brunnsborrning, kärnborrning och styrd borrning. Arbeten sker inom gruvor, dammar, kraftverk, vindkraft, infrastruktur och fastigheter.

Vi har erfarenhet av berghantering sedan 1960-talet

Ledande branschkompetens

Inom våra koncernbolag finns erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet. Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi erbjuder tjänster både ovan och under jord.

Inom våra bolag arbetas ständigt med utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Våra företag i Norge inom berghantering

Nordisk Fjellsprengning

Grundat 1966 och arbetar i både Norge och Sverige med borrning och losshållning. Har erfarenhet av internationella projekt i bland annat Sri Lanka, Tanzania och Benin.

Gjerden fjellsikring

Gjerden fjellsikring

En av Norges ledande aktörer inom bergssäkring. Specialister på betongsprutning, tunnelsäkring och alla typer av säkringsarbeten som hängning av nät och bultning som skydd mot stenras.

Snemyr Betongsprøyting

Specialister på betongsprutning. Arbetar med betongsprutning i tunnlar, murar, bergskärningar och olika utrymmen. Utför brandskydd med PE-skum och skyddsarbeten med sprutbetong i tunnlar.

Songdalen fjellsprengning

Songdalen Fjellsprengning

Har 25 års erfarenhet av borrning, sågning, losshållning, och förstärkningsarbeten. Songdalen Fjellsprenging arbetar brett och utför allt från små projekt till stora offentliga uppdrag i Norge.

Visinor

Visinor

Är ledande inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Utför säkringsarbeten som t ex hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längs vägar och byggnader.

Brett utbud av tjänster inom berghantering

Exempel på tjänster är borrning, losshållning, bergförstärkning, skrotning, betongsprutning, jordförankring, injektering, prospektering, bergsäkring och betongrehabilitering.